Mazowiecki Talent Jeździecki - Mazowiecki Talent Jeździecki

Mazowiecki Talent Jeździecki
Każdy ma Talent!
Przejdź do treści
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat do udziału w konkursach:
  • Pony games
  • Ujeżdżenie
  • Próba Caprillego
  • Skoki
Konkursy dedykujemy zawodnikom "przed-sportowym".
Celem cyklu jest udostępnienie dzieciom konkursów jeździeckich w formie zabawy.

Co zrobić, żeby wziąć udział w MTJ?
Wystarczy zgłosić się do dowolnego konkursu na zawodach objętych MTJ oznaczonego w propozycjach oraz podać w zgłoszeniu rok urodzenia.

Zobacz Regulamin
Zwycięzcami MTJ 2021 są:
MAŁY JEŹDZIEC: ex-quo Marta Frukacz Golden Dream oraz Monika Kulesza Humorek po 5 talentów
MŁODZIK: Kamila Fabicka bpk 29 talentów
JUNIOR MŁODSZY Lena Cach KJ Podkowa Leśna 26 talentów
GRATULACJE!!!
Kamilę oraz Lenę zapraszamy na zgrupowanie Kadry Mazowsza.
W cyklu sklasyfikowano 165 zawodników. Wręczono ponad 370 pucharów i flot's.

Kalendarz:
w wersji Google. Kalendarz ten można zaimportować do osobistego kalendarza.

Nagrody 2020
Imienne dyplomy dla uczestników MTJ 2020 zostały rozesłane na adresy klubów, które zostały zadeklarowane pdczas zgłoszenia na zawody. Zawodnicy, którzy zadeklarowali NZ, BPK lub BRAK mogą odebrać swoje dyplomy w biurze WMZJ.
Klasy rankingowe
8-10 lat Mały jeździec
9-13 lat Młodzik
12-15 lat Junior młodszy

Nagrody:
Pucharek i flot’s dla każdego startującego niezależnie od wyniku. 1 talent za obecność na zawodach, 1 talent za każdy dobry wynik. Najlepsi z kategorii Młodzik i Junior młodszy wygrywają konsultacje z Kadrą Mazowsza.
 
Organizator:
Zachęcamy Kluby z terenu Mazowsza do przyłączenia się do naszego cyklu. Wystarczy zorganizować podczas swoich zawodów 2 z wymienionych konkurencji. Zgłoś chęć przystąpienia Twojego klubu do cyklu MTJ koordynatorowi cyklu MTJ kontakt@mtj.waw.pl.
Logotypy Organizatorów
Logotypy Organizatorów
e-mail
kontakt@mtj.waw.pl
Telefon
+48 604 793 528
Mazowiecki Talent Jeździecki
Wróć do spisu treści